Gabiony

Konstrukce a plnění na místě stavby

Díky konstrukci na místě stavby ušetříte materiál, získáte vysokou stabilitu díky monolitickému způsobu stavby (svázání košů, žádné dvojité zdi, příp.podlahy). Stavba je jednoduchá, rychlá. Výsledek vysoce odolává tlaku (např. ve svahu).

Na smontování gabionů je přesný postup, který bude dodaný spolu s gabiony. Gabiony musí být vrstvovitě nahusto naplněny mrazu a tlaku odolným materiálem. Velikost zrn plnícího materiálu musí být větší než šířka ok.

Doporučujeme Vám monolitickou společně svázanou stavbu gabionové zdi. Tím budou sousedící koše pevně spojeny (spojovací jehlou). Získáme tím dále pěkný pohled a vysokou stabilitu. Ušetří se tím i materiál:

Detail gabionového koše

Stavba a plnění zahnutých gabion

Nový systém kloubu se ideálně hodí ke stavbě malých opěrných zdí v zahradách. V oblastech, kde je málo místa je výhodou těsné přizpůsobení se tvaru svahu. Gabionová zeď se harmonicky, plynně přizpůsobí prostředí zahrady.

Náčrt zahnutých gabion

Stavba zdi

Jednoduchým systémem háčků docílíme rychlé stavby bez nutnosti přidání spojení v rozích. Manuál pro stavbu bude dodán. Poslední koš na konci zdi může být vystaven venku oboustranně se zaoblením. Tím docílíme stejného pohledu jako na začátku zdi.

Zatočené gabiony jsou plněny mrazuvzdorným a tlaku odolným materiálem. Zrna plnícího materiálu musí být větší než šířka ok. V ideálním případě se použije originální plnící materiál, velikost zrn 50-­‐100 mm. Velmi atraktivně působí zdi, když se kameny navrství ručně plochou stranou k mříži (= ručně zhotovené pohledové plochy). Doporučuje se ostrý, špičatý úhel vyrovnat plochými kameny.

Horní konec gabionů může být vyplněn zeminou a osázen. Mezi kameny a humus se vkládá textilie -­ rouno.

Stavba a plnění plotových gabion

Stavba a plnění plotových gabion

Moderní výstavby na volných prostranstvích vyžadují zvýšené nároky na úzké ploty ve formě gabionů. Ve srovnání s klasickými širokými gabiony, které jsou těžké a tudíž stabilní, vyžadují tyto místem šetřící plotové gabiony vnitřní ochranou konstrukci. Od SCHERF vyvinutý systém působí opticky jako gabion bez opěrné konstrukce a přitom poskytuje velkou míru flexibility a mnohotvárnosti.

Plnící materiál

Plnící materiál gabion

Plot se plní mrazuvzdorným tvarově neměnným plnícím materiálem z kamene. Zrna plnícího kamene musí být větší než šířka ok. Podpěra a příčná spojka se zakryjí ručně naskládanou vrstvou kamene. Kameny se skládají do mříže hustě, aby nevyčnívaly a zeď byla neprůhledná. V ideálním případě použijte plnící materiál s velikostí zrn 50-­100 mm. Tento materiál je v optimálním souladu se šířkou ok a hloubkou zdi.

Varianta 1 - Nepřerušovaný plot z gabionů

Nepřerušovaný plot z gabionů

Varianta 2 - Plot z gabionů kombinovaný s elementy z jiných materiálů

Plot z gabionů kombinovaný s elementy z jiných materiálů

Na co dávat pozor při stavbě gabionové zdi?

Budeme rádi nápomocni při koncepci Vašeho projektu. poskytneme reference o obvyklých způsobech stavby. Případný návrh a rady slouží jen jako nezávazné doporučení, kterými se nemusíte řídit. Za dodržování místních stavebních předpisů, rozpočet statiky a eventuelní stavební chyby je zodpovědný zadavatel stavby.