Gabiony

Ručně zhotovené viditelné plochy

Větší kameny zvoleného plnícího materiálu budou vyrovnány plochou stranou k mřížce. Díky této náročné ruční práci získá tento kamenný koš opticky podobu kyklopské zdi s úzkými otvory.

K ceně se udává jako přirážka na m2. Každá plocha může být provedena jako tato ručně zhotovená pohledová plocha.

Ručně zhotovené viditelné plochy gabion

Exkluzivní pohledové plochy z ozdobného kamene

Obzvláště atraktivní jsou gabionové zdi jejichž pohledové plochy jsou zhotoveny z ručně urovnaných ozdobných kamenů. Zbývající koš se vyplní s nízkými náklady z bílého lámaného mramoru. Na pohledových plochách je odstup drátů 10cm.

Každá plocha může být zhotovena jako tato ozdobná pohledová plocha.

Pohledové plochy gabion

Plochy k sezení

Plochy k sezení

Plotové gabiony

Moderní výstavby na volných prostranstvích vyžadují zvýšené nároky na úzké ploty ve formě gabionů. Ve srovnání s klasickými širokými gabiony, které jsou těžké a tudíž stabilní, vyžadují tyto místem šetřící plotové gabiony vnitřní ochrannou konstrukci. Od SCHERF vyvinutý systém působí opticky jako gabion bez opěrné konstrukce a přitom poskytuje velkou míru flexibility a mnohotvárnosti.

Plotové gabiony

Zahnuté gabiony

Nový systém kloubu se ideálně hodí ke stavbě malých opěrných zdí v zahradách. V oblastech, kde je málo místa je výhodou těsné přizpůsobení se tvaru svahu. Gabionová zeď se harmonicky, plynně přizpůsobí prostředí zahrady.

Zahnuté gabiony

Protihlukové zdi z gabionů

Gabiony, které jsou plněny výhradně jen kameny, neposkytují efektivní protihlukovou ochranu. Pokud se má dodržet hodnota hluku ve stanovené normě, vyžaduje to vestavět do gabionu protihlukové jádro.

Toto protihlukové jádro je obestavěno kameny a je umístěno neviditelně v koši. Může být zhotoveno z různých materiálů. Scherf se zabývá intenzivním výzkumem v oblasti protihlukové ochrany pomocí gabionů. V posledních letech jsme vyvinuli a zrealizovali několik kvalitních řešení. Jako referenci můžeme uvést rakouskou stavební dálniční společnost ASFINAG a úřad zemské vlády Steirmark.

Protihlukové zdi z gabionů